www.1591.com
您当前阅读位置:首页 >>黑龙江修建职业技术学院卓异人材


省级名师 

序号
姓名
性别
职称
1js金沙6629
传授
2
www.7249.com
传授
3
传授
4
传授
5
传授
6
传授
7
传授
8
传授

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 优异讲授团队

序号
团队称号
地点二级学院
负责人
1澳门金沙网址
市政工程技术学院
谷峡
2
建筑工程技术学院
赵研
3
机电工程技术学院
孙景芝
4
市政工程技术学院
边喜龙

 
 
 
 金沙国际网址